L E O   A D R I A E N S S E N       h i s t o r i s c h    o e u v r e
Welkom op de website van Leo Adriaenssen

Leonardus Franciscus Wilhelmus (Leo) Adriaenssen (Amsterdam, 1945-2012) studeerde af als neerlandicus, werkte enkele jaren in het onderwijs en was lange tijd  voorzitter van een politieke belangenbehartigingsorganisatie voor illegalen.

Hij publiceerde over racisme, vluchtelingenpolitiek en uiteenlopende historische onderwerpen, waaronder de Amsterdamse kraakbeweging, de opstand van de Mechelse hoedenmakersgezellen aan het einde van het Ancien Régime, de Nederlandse bronsgieterij (zestiende en zeventiende eeuw), de geschiedenis van Hilvarenbeek (1400-1800) en van Tilburg (709-1500), een martelaar van Gorkum, Brabantse bastaarden (1400-1800), de Noord-Brabantse lakennijverheid (1400-1800).
Leo Adriaenssen promoveerde op 26 oktober 2007 aan de Universiteit van Tilburg. Centraal in de promotie staat de wording van de Nederlandse staat aan de Spaanse kroon. Dit ging in de 16e en 17e eeuw gepaard met oorlogsgeweld onder leiding van Willem van Oranje, Maurits van Nassau en de Staten-Generaal.

Op deze website staan gepubliceerde en ongepubliceerde historische en genealogische artikelen. Ook staan er enkele databases op waarmee anderen wellicht verder kunnen in onderzoek.