L E O   A D R I A E N S S E N       h i s t o r i s c h    o e u v r e
Jaartal onbekend
Kragitprop
In: Bluf!, [1982/1988]

Reisje naar Tirool
In: Bluf!, [1982/1988]

1969
Van Gijsel. Vijfenveertig molenaars
In: De Brabantse Leeuw; vol. 18 (1969), pag. 80-96, 97-112. 

1970
Elf generaties Moonen. Namen, data, anekdotes
In: De Brabantse Leeuw; vol. 19 (1970), pag. 1-31; 33-89, 105-186;
vol. 20 (1971), pag. 1-30, 33-63, 65-86.

1971
De familie Van Rovert
In: Gens Nostra; vol. 26 (1971), pag. 193-201.

1973
Paralipomena. Materiaal voor een Marxistiese kommunikatieteorie. – [S.l.: s.n.] AANTAL BLZ?                

1974
Taal en openbaarheid in het laatkapitalisme ; Dl. 1: Kritiek op de positivistische taalbeheersing. Dl. 2: Noten en materiaal. [S.l.: s.n.]  AANTAL BLZ?

1975
Taal en openbaarheid in het laatkapitalisme.
Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, 2 dln. 298 en 217 p.

1977
De boom van Vermetten gesnoeid en gerooid. Bijdrage tot de stambomen van de families Metten, Van Riel en Vermetten
In: De Brabantse Leeuw; vol. 26 (1977), pag. 157-166.

Paymans. Stamboom van een Meierijs geslacht (1300-1800)
In: De Brabantse Leeuw, vol. 26 (1977), pag. 167-185; vol. 27 (1978), pag. 1-17, 33-37.

1978
Stamboom van de Brabantse familie Woestenborg (1400-1800)
In: De Brabants Leeuw; vol. 27 (1978), pag. 77-93, 109-129, 141-145.

1979
De eerste zeven generaties van de familie Snellen te Breda, 1450-1650
In: De Brabantse Leeuw; vol. 28 (1979), pag. 153-160.

1983
Arme, miserabele en impotente Bosschenaars
In: De Brabantse Leeuw; vol. 32 (1983), pag. 3-11. 

Scholengroep Kraken Amsterdam, Drie jaar kragitprop
In: Gepakte Stad; no. 2 (september/oktober 1983), pag. 16, 17.

1984
Mijn leven als voorvader in stichtingen ondergebracht
In: De Brabantse Leeuw; vol. 33 (1984), pag. 26-30. 

Middegaels te Hilvarenbeek
In: De Brabantse Leeuw; vol. 33 (1984), pag. 138-157.

De vuurmonden van de Zwijger
In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom"; vol. 37 (1984), pag. 15-35. 

Met Theo van der Giessen
Amsterdamse krakers, "Kraken of grutten"
In: Bluf!, 109 (maart 1984)  BLZ?

De Hilvarenbeekse medici voor 1800
In: Nieuwsbrief van de heemkundige kring `Ioannes Goropius Becanus'; vol. 3, no. 
7 (1984), pag. 83-95.
        
De strijd om de wind van Hilvarenbeek, 1600
In: Nieuwsbrief van de heemkundige kring `Ioannes Goropius Becanus'; vol. 3
(1984), no. 10, pag. 76-81.

1985
De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint-Jan tot de reductie van Den Bosch
In: De Brabantse Leeuw; vol. 34 (1985), pag. 116-166.

Staatsbezoek
In: De voet dwars in Amsterdam. Tien wandelingen van het SPOK (Amsterdam, z.j. [1985]) ("Inleiding") pag. 292-330 (pag. 4-6).
(Bespreking van `De voet dwars' en enkele aanvullende indrukken door Leo Andriaenssen. Wijkkrant Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, XIV-9 (juli 1985) pag. 4).

Als Leo van de Kouwelaar
De Drie Gluiperdsopera, libretto ([Amsterdam, 1985]). 

Leve de Staatsopera!
In: Staatscourant; III (augustus 1985), pag. 15.

Leo van Rhenen oktober 1985, Wijkkrant  BLZ?

Als L.F.W. van de Kouwelaar
De Driegluiperdsopera, door: de Staatsopera en het Gemengd Staatsmannenkoor
In: Bluf!; 185 (augustus 1985), pag. 12 [recensie]

1986
Van Spul en de oorsprong van de familie Snellen
In: De Brabantse Leeuw; vol. 35 (1986), pag. 129-135.

Kidnapping in de Meierij (1635-1638). Het incassobeleid van de Spaanse rentmeester Gerard van Broeckhoven
In: De Brabantse Leeuw; vol. 35 (1986), pag. 213-219.

Uit de doofpot niets nieuws
In: Wijkkrant Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt; XVI 1 (januari 1986), pag. 5.

Als Leo van de Kouwelaar
Politie(k): staat in de staat. Het voorbeeld Staatsliedenbuurt
In: De Vrije, XCVI 4 (april 1986), pag. 4-9. 

Jordaanoproer in de Staatsliedenbuurt
In: Staats¬krant; I 5 (juni 1986) pag. 3-5.

Het spook van de Van der Hoop
In: Staats¬krant; I 6 (augustus 1986), pag. 6, 7.

De vrienden van Hans Kok, De dans rond de doofpot. Over de dood van Hans Kok
In: Staats¬krant; I 8 (oktober 1986), pag. 3, 4.

Over de dood van Hans Kok. Bloemlegging door politie verstoord
In: Staatskrant; I 9 (november 1986), pag. 5-7.

De Mechelse hoedenmanufactuur Van den Nieuwenhuysen (1704 1826). 
Barensweeën van een familiekapitaal
In: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst 
van Mechelen; vol. 90 (1986), pag. 177-208.

De oprichting van het Posthuis in 1918
In: Westerstaatskrant; (herfst 1986), pag. 6.

De wandelende molens van Hilvarenbeek
In: Nieuwsbrief van de heemkundige kring `Ioannes Goropius Becanus'; vol. 5 (1986), no. 15, pag. 82-92. 

Opruiïng. Wij pakken jullie
In: Staatskrant; I-10 (december 1986), pag. 6-7.

1987
De afstammingswaan en de genealogische poëzie van Willem Bilderdijk
In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en van het Iconographisch Bureau; vol. 41 (1987), pag. 229-258. 

Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit. Sociale en ekonomische geschiedenis van een Kempens dorp tussen 1400 en 1800. – Hilvarenbeek: 
Heemkunde Kring Hilvarenbeek en Diessen, 1987. - 440 pag. 

De rechter, de burgemeester en de ombudsman
In: Staatskrant; II 4 (april 1987), pag. 5.

Als Wilbort van den Nieuwenhuyzen
Een rat met een staart¬je
In: Staats¬krant; II 5 (mei 1987), pag. 11.

Als Kraker Leo
Afscheid van de Koperen Knopen
In: Staatscourant; [V] (1987), ongepag. [14-16].

1988
De Bossche familie Moer in kerkklokken, altaarstukken en gebed (1452-1644)
In: De Brabantse Leeuw; vol. 37 (1988), pag. 199-208.

Non omnia possumus omnes. Genealogie van het geslacht Van den Nieuwenhuysen, 1400-1800. - 's-Hertogenbosch: Sectie voor Geslacht, Naam- en Wapenkunde van Het Noordbrabants Genootschap, 1988. 
(Brabantse stamboeken ; dl. 1). - ix, 596 p. - ISBN 90-70814-35-8 

Een Mechelse pastoor ten onder in de Waddenzee. De oecumenische en economische avonturen van pater Christiaen de Cort
In: Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen; vol. 92 (1988), pag. 104-116. 

De memorie van 1706. De dreigende ondergang van Hilvarenbeek halverwege de crisiseeuw 1650-1750
In: Jan Scheirs (red.), Hilvarenbeek duizend jaar. Bijdragen tot een symposium over de geschiedenis van Brabantse dorpen. – Hilvarenbeek, 1988 – Pag. 82-104.

Genealogie: de ijdeltuiterij gedemocratiseerd
In: Brabantia; vol. 37 (1988), pag. 26-28.

1989
De erfgenamen van heer Ghijsel Back
In: De Brabantse Leeuw; vol. 38 (1989), pag. 47-64, 108-127, 182-191, 220-242; vol. 39, pag. 6-26, 90-99; vol. 40 (1991), pag. 45-63, 93-103, 172-182, 238-250; vol. 41 (1992), pag. 56-62, 80-92, 149-169, 231-254; vol. 42 (1993), pag. 16-20, 73-83; vol. 43 (1994), pag. 139-149. 

Zes eeuwen niet van huis. Een Esbeekse genealogie (1395-1989)
In: De Brabantse Leeuw; vol. 38 (1989), pag. 148-167. 

Lezen in Brabantse bronnen [recensie]
In: De Brabantse Leeuw; vol. 38 (1989), pag. 191-193.

De heerlijke hoeve van Tulder
In: Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek. - Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek, 1989. - Pag. 278-334. 

Voordat Esbeek een parochie werd
In: Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989, pag. 265-277.

Sint Adriaan van Hilvarenbeek
In: Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989, pag. 335-346.

Over familiale solidariteit in de oude dorpsgemeenschap
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 8 (1989), no. 24, pag. 43-53.

De Bossche klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570
In: Noordbrabants historisch jaarboek; vol. 6 (1989), pag. 45-78. 

Trompenaars, Trompen, Tromp, Trimpeneers, Trompeneers, Trümpener. Geschiedenis van de families Trompenaars, Trümpener, Trompeneers, Trimpeneers, Trompen en Tromp in de Brabantse en Limburgse Kempen, 1347-1989. - Amsterdam: Adriaenssen, 1989. - XVI, 368 pag.

1990
Is oorlog een reden om te vluchten?
In: Persona Grata; I (1990), afl.  3, pag. 8-10.

De glimlach van een autochtoon
In: Perso¬na Grata; I (1990), afl.  2, pag. 18-19.

Met J. van Helvoirt en J. van Gils 
Denkend aan Esbeek, denk ik aan een juweel. Reakties op een recensie
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 9 (1990), pag. 103-109.

1991
Nog meer reparaties aan defekte geboorten
In: De Brabantse Leeuw; vol. 40 (1991), pag. 18-22. 

Goklustige clerus
In: De Brabantse Leeuw; vol. 40 (1991), pag. 126-127.

Met Jan Hoekstra
Ontmoediging tot de dood erop volgt. De (non)existentie van illegalen in de gezondheidszorg
In: Persona Grata; I (1991), afl.  1, 20-27.

Vluchten toen en thans
In: NN; no. 84 (16 mei 1991), pag. 16.

"Raus!"
In: Konfrontatie; no. 1 (juni 1991), pag. 3-4.
 
Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch: Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Noordbrabants Genootschap, 1991. 383 pag. (ISBN 9070814501)

Stamboom van de Brabantse Leeuw
In: Welpen van de Brabantse Leeuw; pag. 3-20.

De priester-spekulant Christiaen de Cort en zijn familie
In: Welpen van de Brabantse Leeuw; pag. 131-162. 

Van Baar. Rooms, rijk en regentesk
In: Welpen van de Brantse Leeuw; pag. 163-244. 

Ex familia sancti Norberti
In: Welpen van de Brabantse Leeuw; pag. 265-288.

Het leenhof Ten Bogaarde en de hoeve van de Klapstaart. Hoe een belasting teloorging door herhaalde desinte¬gratie van een boerenbedrijf
In: Tussen paradijs en toekomst; no. 31 (1991), pag. 72-91.

1992
De Leeuw uit De Bont
In: De Brabantse Leeuw; vol. 41 (1992), pag. 202-212; vol. 42 (1993), pag. 38-49, 120-126, 137-150.

Adriaenssen uit Van den Kouwelaer uit Paters uit Van Heestaden. Ginneken - Teteringen - Tilburg
In: De Brabantse Leeuw; vol. 41 (1992), pag. 226-231; vol. 42 (1993), pag. 20-30, 92-95, 220-228.

List en bedrog in de Brabantse genealogie. Voorouderonderzoek als middel tot sociale promotie
In: Brabantia; vol. 41 (1992), afl. 3, pag. 23-27

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Platform Illegale Vluchtelingen presenteert zich met brief
In: Persona Grata; II (1992), afl. 1/2, pag. 54-57.

Militarisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd
In: Noordbrabants historisch jaarboek; vol. 9 (1992), pag. 133-158.

Illegaal zijn we allemaal en Kosto is een zombie
In: Staatscourant [1992], pag. 7.

1993
Het biculturele bestaan van Brabantse pastoors. Laverend tussen Kerk en wereld van A.J. Bijsterveld
In: Noordbrabants Historisch Nieuwsblad; 7 (1993) afl. 3, pag. 23-25.

Democratie in het oude Hilvarenbeek
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 12 (1993), no. 35, pag. 46-48.

1994
Een Waalwijkse Mongool
In: De Brabantse Leeuw; vol. 43 (1994), pag. 126-128.

De oude Horevorts was een hele Jan. Naschrift over de 112-jarige
In: De Brabantse Leeuw; vol. 43 (1994), pag. 152-153. 

Enkele reis naar de hemel. De genealogische betekenis van het bidprentje
In: De Brabantse Leeuw; vol. 43 (1994), pag. 230-255.

Terug van Brooker
In: Medium; vol. 7 (1994) no. 4, pag. 15-16.

Recht doen aan ME-patiënten
In: Medium; vol. 7 (1994) no. 3, pag. 31-32; no. 4, pag. 13-17; vol. 8 (1995) no. 1, pag. 18-22.

Het Gelderse gevaar in 1528
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 13 (1994), no. 37, pag. 14-16.

1995
Naar het Putterijke
In: De Brabantse Leeuw; vol. 44 (1995), pag. 37.

Intermezzo: Smulders in de lakennijverheid
In: De Brabantse Leeuw, vol. 44 (1995), pag. 57-58.

Hilvarenbeekse uitvaarten in het kerstjaar 1562-1563
In: De Brabantse Leeuw; vol. 44 (1995), pag. 84-87.

Van Poppel
In: De Brabantse Leeuw; vol. 44 (1995), pag. 188-190.

Met A.P. van Vliet en R. van Drie
Brabanders gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Noordbrabant. 
’s-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1995. – 192 p. – (ISBN 90-7032474-1) 

Van Spaendonck naar Tilburg
In: Joannes Antonius van Spaendonck Stichting (uitg.), Van Spaendonck naar Tilburg (Tilburg, 1995), pag. 5-26.

De Witte Jas als Derde-Wereldkliniek
In: W. de Vries en H. Asbreuk, Gezondheidszorg en illegalen. Delen in de zorg? (Amsterdam, 1995), pag. 29-34.

Andere instellingen voor gezondheidszorg aan illegalen,
In: W. de Vries en H. As¬breuk, Gezondheidszorg en illegalen. Delen in de zorg? (Amsterdam, 1995), pag. 50-54.

Pastor biedt een Spaans thuis aan illegale prostituées
In: M. Sjerps (eindred.), Over illegalen gesproken. Impressies uit de hulpverlening aan illegale vreemdelingen (Haar¬lem, 1995), pag. 25-26.

Vreemdelingenbeleid
In: Nieuwsbrief van Neder¬land bekent kleur; no. 6 (december 1995), pag. 8-9.

1996
Nawoord bij: P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget, “Van Bousel. Een schippersgeslacht te ’s-Hertogenbosch”
In: De Brabantse Leeuw; vol. 45 (1996), pag. 12. 

Van Pijnenburg tot Paans
In: De Brabantse Leeuw; vol. 45 (1996), pag. 60-64.

Het altaar van Maria Magdalena te Hilvarenbeek
In: De Brabantse Leeuw; vol. 45 (1996), pag. 116-128.

Een Bredase tak van de familie Sweens uit Diessen
In: De Brabantse Leeuw; vol. 45 (1996), pag. 228-231.

Een dwarse buurt. Het herscheppingsverhaal van de Staatsliedenbuurt en Frederik Hendrikbuurt in 1971-1996. - Amsterdam: Wijkcentrum Staatslieden-Hugo de Grootbuurt, cop. 1996. - 172 pag. - Uitg. ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het wijkcentrum Staatslieden- en Frederik Hendrikbuurt te Amsterdam

Staats 2001
In: Staatskrant; XXVI (1996), pag. 7.

De Staatsliedenbuurt in 1969 en 1996
In: Staatskrant; XXVI (1996) pag. 7, 8.

Lachen en liegen
In: Staatskrant; XXVI-4 (1996), pag. 11.

“Genealogie. Een opstap naar veel meer." Interview met drs. L.F.W. Adriaenssen (d.d. 18 januari 1996)
In: Gens Nostra; vol. 50 (1996), pag. 188-194.

Philippus Suyskens roddelt een stamboom bij elkaar
In: Gens Nostra; vol. 50 (1996), pag. 239-249.


1997
Huwelijksconsent
In: De Brabantse Leeuw; vol. 46 (1997), pag. 1-5.

Van Uden te Dinther
In: De Brabantse Leeuw; vol. 46 (1997), pag. 35-50.

Verboden verwantschapsgraden. Anti-seksuele huwelijksbeletselen in de Noordbrabantse praktijk
In: De Brabantse Leeuw; vol. 46 (1997), pag. 76-87.

De Diessense tak van de familie Schilders. Boeren, beneficianten en bankiers
In: De Brabantse Leeuw; vol. 46 (1997), pag. 103-115; vol. 47 (1998), pag.52-64.

Borgstellingen in de Maaslanddorpen, 1714-1721
In: De Brabantse Leeuw; vol. 46 (1997), pag. 148-158.

Dispensaties voor huwelijksafkondigingen, 1629-1634
In: De Brabantse Leeuw; vol. 45 (1997), pag. 230-248.

De schepping, de zondvloed en de Esbeekse molenbrand
In: Heemkundige sprokkelingen. Ter gelegenheid van 50 jaar Brabants Heem, 1947-1997 (z.pl., z.d.) 41-43.

De sleutel op het graf gelegd. Een oud rechtsritueel uit de doeken gedaan
In: Brabants Heem; vol. 49 (1997), pag. 136-143.

1998
Verdienen aan de gave gods. Pest en hygiëne 
In: De Brabantse Leeuw; vol. 47 (1998), pag. 32-37. 

Met J.G.M.N. van der Zanden
Lieden zonder eergevoel. Brabantse landlopers rond de vorige eeuwwisseling
In: De Brabantse Leeuw; vol. 47 (1998), pag. 65-88, 180-190, 202-212; vol. 48 (1999), pag. 51-60, 77-86, 180-192, 223-233; vol. 49 (2000), pag. 40-49, 65-73, 168-177, 237-244; vol. 50 (2001), pag. 46-55, 112-116. 

De familie Schilders in de Middeleeuwen. Een Bossche patriciérsfamilie 
In: De Brabantse Leeuw; vol. 47 (1998), pag. 238-247; vol. 48 (1999), pag. 1-14, 94-103, 164-179.

Durendaal als lakenververij
In: De kleine Meijerij; vol. 49 (1998), pag. 93-97.

Nieuwe vragen over de IJpelaer en de dekenij
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 17 (1998), no. 50, pag. 88-92.

1999
Ariken Wachtelaers. Familieaantekeningen van een Bergeykse waardin
In: De Brabantse Leeuw, vol. 48 (1999), pag. 117. 

Wouter Broek. Begraven onder zijn hobby
In: De Brabantse Leeuw; vol. 48 (1999), pag. 193-210.

Tilburgse migranten naar Osthofen, 1651-1661 
In: De Brabantse Leeuw; vol. 48 (1999), pag. 245-247.

Seks en geweld in oud Esbeek
In: Trompetter Kempen (19 februari 1999), pag. 7.

Spaanse wol voor Tilburg
In: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur; vol. 17 (1999), pag. 3-16.

Het wolwerk van Oosterhout in de zeventiende en achttiende eeuw. Uit de schaduw van Breda, op de schouders van Tilburg, kort gehouden door Holland
In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom"; vol. 52 (1999), pag. 152-167. 

Een aanslag op de calculerende clerus. De amortisatie van de geestelijke goederen in stad en meierij van 's Hertogenbosch in 1516
In: Noordbrabants historisch jaarboek; vol. 15 (1998 [versch. 1999]), pag. 81-117.

Heemkundige tijdschriftenparade. De oogst van het derde kwartaal 1999;
In: Brabants Heem; vol. 51 (1999), pag. 151-154.

2000
Een priester zoekt werk. Solliciteren in 1624
In: De Brabantse Leeuw; vol. 49 (2000), pag. 12-14.

Een God behagelick werck. Hoe een onhandelbare Bosschenaar werd weggewerkt via het handelscircuit van zijn familie,
In: De Brabantse Leeuw, 49 (2000), pag. 55-62.

De familie Van Oesterzeel. Bijdrage tot de kwartierstaten van Gerard Steijns, Wouter Broek en Leo Adriaenssen
In: De Brabantse Leeuw; vol. 49 (2000), pag. 100-110, 158-165.

Met A. Pijnenburg en J.G.N.M. van der Zanden
Jan Michiel Jan Quaps en de zijnen
In: De Brabantse Leeuw; vol. 49 (2000), pag. 166-167. 

Van Hapert
In: De Brabantse Leeuw; vol. 49 (2000), pag. 184-191.

De naaste verwanten van João Paschasio Cosmander
In: De Brabantse Leeuw; vol. 49 (2000) 215-216.

Tilburgers in Amsterdam
In: De Brabantse Leeuw; vol. 49 (2000), pag. 217-227.

Oisterwijkse kammen
In: De kleine Meijerij, vol. 51 (2000), pag. 39-50, 75-92.

Kleur voor Tilburgs laken. Lakenververijen in stad en meierij van Den Bosch en in Breda in de zeventiende eeuw
In: Noordbrabants historisch jaarboek; vol. 16 (1999 [versch. 2000]), pag. 160-245, 307

De familie Van Hapert te Woensel. - ’s-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 2000. – 141 pag. - (Brabantse stambomen; 5). – (ISBN 9072526422)

De heerlijke hoeve van Tulder
In: De drie goddelijke deugden; vol. IV (2000), pag. 110-117. [Overdruk uit: L.F.W. Adriaenssen, Hilvarenbeek onder de hertog]. 

2001
Abraham Lodewijcx van Weesp en zijn familie
In: De Brabantse Leeuw; vol. 50 (2001), pag. 20-31.

Een genealogische knoop
In: De Brabantse Leeuw; vol. 50 (2001), pag. 57-57.

De Venloonse tak van de familie Van Vught
In: De Brabantse Leeuw; vol. 50 (2001), pag. 77-88.

Brabantse bastaarden. Verboden vruchten uit ontucht, overspel, incest en incontinentie in Noord-Brabant; 1400-1800
In: De Brabantse Leeuw; vol. 50 (2001), pag. 129-192. 

Tilburgse lakenmakers in Rotterdam rond 1600. En enkele ballenmakers uit Goirle en textielwerkers uit Oisterwijk
In: De Brabantse Leeuw; vol. 50 (2001), pag. 202-218. 

Kempenlandse valkeniers aan het keizerlijke hof
In: De Brabantse Leeuw; vol. 50 (2001), pag. 241-243.

De plaats van Oisterwijk in het Kempense lakenlandschap
In: Textielhistorische bijdragen; vol. 41 (2001), pag. 27-48, 133-134.

Een zestiende-eeuws vluchtelingenprobleem. Hoe Oisterwijkse wolwerkers asiel vonden aan de Bossche Weversplaats
In: Brabants Heem; vol. 53 (2001), pag. 196-206.

Ontginningen en domeinen. De ontwikkeling van landbouw en nijverheid tot 1450
In: Tilburg, stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw. – Tilburg: Regionaal Historisch Centrum Tilburg, 2001. – Pag. 49-59.

De eerste duizend jaar van Gods rijk in Tilburg. Kerk, parochie en godsdienst
In: Tilburg, stad met een levend verleden. - Pag. 83-94.

De kortstondige zelfstandigheid van Haaren aan het einde van de vijftiende eeuw
In: De Kleine Meijerij; vol. 52 (2001), pag. 109-122.

Tilburgse lakenverwerkers in Rotterdam
In: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur; vol. 19 (2001), afl. 1, pag. 19-25.

2002
Paralipomena Moonen
In: De Brabantse Leeuw; vol. 51 (2002), pag. 10-21, 105-116, 139-146; vol. 53 (2004), pag. 198-208; vol. 54 (2005), pag. 18-27.

Gorp. Leenmannen, mansmannen en cijnsmannen
In: De Brabantse Leeuw; vol. 51 (2002), pag. 46-62, 65-76, 218-231; vol. 52 (2003), pag. 13-21, 143-150; vol. 53 (2004), pag. 68-72, 185-190. 

Bossche oorlogspensioentjes in 1606
In: De Brabantse Leeuw; vol. 51 (2002), pag. 95-96. 

Van Esch. Bossche boden
In: De Brabantse Leeuw; vol. 51 (2002), pag. 117-127.

Noordbrabantse poorters in Leiden, 1578-1626
In: De Brabantse Leeuw; vol. 51 (2002), pag. 187-189.

Jan Fremy te Woensel
In: De Brabantse Leeuw; vol. 51 (2002), pag. 241-244.

Van Sibben
In: De Brabantse Leeuw; vol. 51 (2002), pag. 245-246.   

Hoe Tilburg in de Opstand goed garen spon. De opkomst van Tilburg als lakencentrum
In: Bijdragen tot de geschiedenis; vol. 85 (2002), afl. 1-2, pag. 5-34.  

De Bossche pachthoeve in Ravels-Eel
In: De drie goddelijke deugden; vol. 6 (2002), pag. 67-77.

De Amsterdamse geschutgieterij. Over het oorlogsindustriële ondernemingschap van de stedelijke overheid
In: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum; vol. 94 (2002), pag. 44-89.  

Oisterwijkse wolaankopen in de late Middeleeuwen
In: De kleine Meijerij; vol. 53 (2002), pag. 81-90.

Turf in tijden van tegenspoed. Een verhaal over het Loonse lijden onder de Bossche boosaardigheid
In: Straet & Vaert; 2002, pag. 77-98.

De twee dochters van Jan Goropius Becanus. Rijke echtgenoten gingen failliet
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 21, afl. 62 (2002), pag. 77-82.

2003
Otten de Cort
In: De Brabantse Leeuw; vol. 52 (2003), pag. 124-126.   

Schikkingen van de corrupte hoogschout Jacop van Brecht
In: De Brabantse Leeuw; vol. 52 (2003), pag. 185-189.   

Otten te Dieden en Demen
In: De Brabantse Leeuw; vol. 52 (2003), pag. 193-195.   

De oudste generaties van de familie Van Spaendonck
In: De Brabantse Leeuw; vol. 52 (2003), pag. 220-228; vol. 53 (2004), pag. 21-25.
 
Rosmalen tussen Beeldenstorm en Bestand
In: Rosmal¬la; vol. 13 (2003), no. 1, pag. 3-18.

Een testament voor het zieleheil
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 22 (2003), no. 65, pag. 81.   

Met Hans van der Zanden
Lieden zonder eergevoel. Vagebonden opgesloten te Veenhuizen
In: Tussen paradijs en toekomst; vol. 22 (2003), no. 65, pag. 83-84.   

2004
Meer De Leeuw
In: De Brabantse Leeuw; vol. 53 (2004), pag. 51-55.  

Paspoorten voor Bosschenaars in 1621-1623
In: De Brabantse Leeuw; vol. 53 (2004), pag. 56-61, 135-145, 226-236.

De zes testamenten van Anneken Jan Simons
In: De Brabantse Leeuw; vol. 53 (2004), pag. 119-127.

Register van verwoeste huizen in Oirschot, 1601
In: De Brabantse Leeuw; vol. 53 (2004), pag. 169-176.   

M.m.v. Johan Adriaenssen:
Grim en haar kinderen. Uit het verleden van de Bossche beiaards
In: Bossche bladen; vol. 6 (2004), pag. 63-68

2005
In memoriam Kees van den Brekel. Aanvullingen op de stamboom Pijnenburg
In: De Brabantse Leeuw; vol. 54 (2005), pag. 1-7.   

Verzetting van de wet in Grave, 1586
In: De Brabantse Leeuw; vol. 54 (2005), pag. 74-75.  

Cadeautjes en familierelaties van Adriaen Wijten, ca. 1550
In: De Brabantse Leeuw; vol. 54 (2005), pag. 105-114, 129-140, 217-226.   

Een onbekende Bossche schilder
In: De Brabantse Leeuw; vol. 54 (2005), pag. 171-172.   

2006
Herincx in olie, zeep, verf en bankzaken
In: De Brabantse Leeuw; vol. 55 (2006), pag. 26-33, 102-108, 169-176, 195-202; vol. 56 (2007), pag. 13-22.

Hoe Tilburg de Opstand overleefde, ook ten koste van Goirle
In: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumen¬ten en cultuur; vol. 24 (2006), pag. 1-11.

2007
Van den Couwelaer
In: De Brabantse Leeuw; vol. 56 (2007), pag. 66-83, 129-141, 193-202; vol. 57 (2008), pag. 22-32, 88-93, 152-162.  

De lakenmakers Kievits. ’s-Hertogenbosch en Tilburg
In: De Brabantse Leeuw; vol. 56 (2007), pag. 94-115.  

De kleurrijke familie Van der Graeff
In: De Brabantse Leeuw; vol. 56 (2007), pag. 120-127, 161-173, 233-239; vol. 57 (2008), pag. 33-42.   

Otto Becanus. Een poging tot herstel van de stamboom-Otten
In: De Brabantse Leeuw; vol. 56 (2007), pag. 151-160, 240-249; vol. 57 (2008), pag. 7-13, 99-107, 163-170, 203-214; vol. 58 (2009), pag. 47-53, 115-123.  

Afkomst en oudste generaties van de Strijpse familie Veltackers
In: De Brabantse Leeuw; vol. 56 (2007), pag. 174-190, 223-232.   

De brabantisering van Haarlem in 1579-1609
In: Noordbrabants historisch jaarboek; vol. 24 (2007), pag. 102-135.  

Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1572-1629. – Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2007. – 487 pag. -
(Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland: Derde Reeks: Geschiedkundige monografieën, 33) – Tevens proefschrift Tilburg.

Samengesteld door Barend Jan van Spaendonck, met medewerking van Leo Adriaenssen, Martin de Bruijn: 
Genealogie en Familiegeschiedenis Van Spaendonck 1330-2006. - [S.l.]: [Stichting Joannes Antonius van Spaendonck], [2007] – 388 pag. 
 
2008
Noordoost-Brabanders in Haarlem (1579-1629)
In: De Brabantse Leeuw; vol. 57 (2008), pag. 43-62.  

Van Aelst
In: De Brabantse Leeuw; vol. 57 (2008), pag. 228-234.  

Van Berckel in wol en laken
In: De Brabantse Leeuw; vol. 57 (2008), pag. 246-249; vol. 58 (2009), pag. 13-26.   

2009
Van Susteren. Bossche bierbrouwers, Iberische kooplieden, Amsterdams-Antwerpse bankiers
In: De Brabantse Leeuw; vol. 58 (2009), pag. 65-83.

Van Nerven. Meesters van lancet, burijn en penseel
In: De Brabantse Leeuw; vol. 58 (2009), pag. 129-155, 213-249.  

Fortunatus
In: Ton Reniers (eindred.), De dood ingeprent. Huldeblijk voor L.W. Trompenaars, collectioneur (Almere, 2009) 76-83.

Verborgen kunst en kunstenaars
In: In Brabant; vol. 0 (2009), pag. 46-51.

Het heilseconomische nut van de arme. Van de middeleeuwen tot de contrareformatie 
In: Brabants Heem; vol. 61 (2009), pag. 55-63. 
 
Willem van Oranje - vader des vaderlands of oorlogsmisdadiger
In: Res Pvblica; vol. 1 (2009), no. 1, pag. 20-23. 

Afstoten en aantrekken. Migratiestromen uit stad en meierij van Den Bosch tijdens de Opstand
In: Noordbrabants historisch jaarboek; vol. 26 (2009), pag. 44-70.

2010
Op bezoek in Brabants Haarlem
In: In Brabant; vol. 1 (2010), pag. 53-61.Bibliografie Leonardus Franciscus Wilhelmus Adriaenssen